Pčelarsko društvo Varaždin

Poljoprivreda i ugostiteljstvo CRNKO

Seoski i izletnički turizam, raspolažu sa 16 kreveta u prenoćistu, restoranom za 150 osoba, impozantnim vinskim podrumom, teniskim terenom i zbirkom izvornih predmeta seljačkih domaćinstava.

Galerije slika

Znate li...

... da 1 kg pčela prirodnog roja ima 7.000 - 8.000 radilica ... da srednje jaka pčelinja zajednica ima oko 50.000 radilica
... da pčelinja zajednica u godini dana potroši za svoj opstanak i uzgoj legla prosječno 80 kg meda i 25-30 kg peluda ... da jedna pčela posjeti u minuti oko 12 cvjetića, a tijekom dana 4.000 cvjetića

 

Motrenje medenja

S 1.04.2010.g. počinje motrenje medenja na području Varaždinske županije. I dalje je aktivirano 7 analognih vaga razmještenih po Varaždinskoj županiji.
 

OVIM PUTEM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA JE OTVORENA NOVA INTERNET STRANICA PČELARSKOG DRUŠTVA VARAŽDIN I DA NASTAVAK MOTRENJA MEDENJA MOŽETE PRATITI NA : www.pd-varazdin.hr 

ili na

 http://pcelari.web-stranica.net/index.php?content=motrenje_medenja#sthash.oKITh4VC.dpbs

 


Informacije na broj telefona 042/301-401 i 042/301-402

Koordinator  motrenja medenja je g. Goran Danko.

Na gore navedenim telefonskim brojevima može se čuti očitanje kontrolnih vaga, a rezultati vaga mogu se također pregledati  na našim internet stranicama. Lijep pozdrav i medno
Pčelarsko društvo Varaždin

Rezultati vaga


2016
2015

TRAVANJ  SVIBANJ   LIPANJ   SRPANJ   KOLOVOZ

2014


2013

TRAVANJ   SVIBANJ   LIPANJ   SRPANJ   KOLOVOZ

2012

TRAVANJ   SVIBANJ   LIPANJ   SRPANJ   KOLOVOZ

2011


2010

 

motrenj medenja

MOTRENJE MEDENJA

2017.g.

 

 

Sa 02.04. 2017.g. počelo je motrenje medenja na području Varaždinske županije, tako da su vagari očitali početno stanje vaga,temperatura se kretala od 08-23 stupnjeva C promjenjljivo  sa vijetrom  .Pčele slabo izliječu zbog vjetra- unos peluda i nektara je slabiji zbog hladnoče ali i troše jer je razvoj društva intezivan, na sljedečem očitanju vaga vidječemo koliki je unos nektara .

 

 

                             Motrenje medenja na vočnoj paši   02.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na vočnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava promjenjljivo 23 C   unos  0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec     mje.obla.vjetar 27 C   unos  0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno    Hladan vjetar    08 C  unos   0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec sunčano vjtar   14 C   unos   0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Vinično     sunčano          24 C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec sunčano           14 C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                               C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan                                     C unos    0,00  kg nektara

                       Na području Ludbrega                                 C unos   0,00  kg nektara

 

 

 

                             Motrenje medenja na vočnoj paši   05.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na vočnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava promjenjljivo 16 C   unos  1,30 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec     mje.obla.vjetar 15 C   unos  4,50 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno    Hladan vjetar    11 C  unos   1,47 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec sunčano vjtar   13 C   unos   1,26 kg nektara

                  ¤   Na području Vinično     sunčano          20 C   unos    0,49 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec sunčano           13 C unos    0,21 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                               C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan                                     C unos    0,00  kg nektara

                       Na području Ludbrega                                 C unos   0,00  kg nektara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Motrenje medenja na vočnoj paši   09.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na vočnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  sunčano         20 C   unos  0,20 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec         sunčano         22 C   unos  1,36 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno        sunčano         09 C  unos   0,16 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec sunčano vjtar   14 C   unos   2,97 kg nektara

                  ¤   Na području Vinično     sunčano          19 C   unos  - 0,23 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec sunčano           13 C unos  - 0,62 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                               C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan                                     C unos    0,00  kg nektara

                       Na području Ludbrega                                 C unos   0,00  kg nektara

 

                             Motrenje medenja na vočnoj paši   12.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na vočnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  sunčano         18 C   unos - 0,10 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec         sunčano         18 C   unos   1,58 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno        sunčano         05 C  unos    1,08 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec sunčano vjtar   14 C   unos   dod.nast kg nektara

                  ¤   Na području Vinično     sunčano          17 C   unos  - 0,20 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec sunčano           14 C unos  - 0,04 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                               C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan                                     C unos    0,00  kg nektara

                       Na području Ludbrega                                 C unos   0,00  kg nektara

 

 

                             Motrenje medenja na vočnoj paši   16.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na vočnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  sunčano         12 C   unos - 0,70 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec         sunčano         16 C   unos   0,75 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno        sunčano         16 C  unos    0,10 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec     sunčano        13 C   unos   0,86 kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       sunčano          15 C   unos  0,04 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  sunčano           14 C unos  0,05 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                               C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan                                     C unos    0,00  kg nektara

                       Na području Ludbrega                                 C unos   0,00  kg nektara

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Motrenje medenja na voćnoj paši   19.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na voćnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  kiša snijeg     06 C   unos  - 0,20 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec        kiša snijeg      08 C   unos  - 0,73 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno       kiša snijeg       06 C  unos  -  0,10 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec    kiša snijeg      05 C   unos  - 0,35kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       kiša snijeg      05 C   unos - 0,44 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  kiša snijeg      03 C unos   - 0,05 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                               C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan         kiša                06  C unos   - 0,02  kg nektara

                       Na području Ludbrega   kiša                05  C unos    - 0,18  kg nektara

 

 

                             Motrenje medenja na voćnoj paši   23.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na voćnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  oblačno                 11 C   unos  - 2,10 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec        oblačno( jutro-5,2) 20 C   unos  - 0,66 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno       oblačno( jutro-5,2) 09 C  unos  -  0,37 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec    oblačno                  16 C   unos  - 0,29kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       oblačno                  18C   unos - 0,42 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  oblačno(jutro-4,7)  14C unos   - 0,45 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                                      C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan         oblačno                12  C unos    0,54  kg nektara

                       Na području Ludbrega    oblačno                20 C unos    - 0,43 kg nektara

 

 

 

                             Motrenje medenja na vočnoj paši   26.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na vočnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  oblačno                 19 C   unos  - 2,10 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec        oblačno                 23 C   unos  - 0,19 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno       sunčano                 16 C  unos     0,07 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec    oblačno                  18 C   unos   0,24kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       sunčano                 21C   unos - 0,61 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  sunčano                17C unos      0,74 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                                      C unos    0,00 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan         sunčano               16  C unos     1,85  kg nektara

                       Na području Ludbrega    sunčano               22 C unos     0,46 kg nektara

 

 

 

 

 

 

                             Motrenje medenja na voćnoj paši   30.04.2017.g.

 

Kontrola vagi na voćnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  oblačno                 15 C   unos  - 0,20 kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec        oblačno                 17 C   unos  - 1,13 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno       sunčano                   6 C  unos     0,94 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec    oblačno                  15 C   unos   0,59kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       sunčano                 17C   unos - 0,26 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  sunčano                13C unos      0,11 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina   oblačno                 16 C unos    0,76 kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan         sunčano               11  C unos     0,11  kg nektara

                       Na području Ludbrega    sunčano               18 C unos     -0,21 kg nektara

svibanj 2017

                             Motrenje medenja na voćnoj paši   03.05.2017.g.

 

Kontrola vagi na voćnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  oblačno-kiša        14 C   unos  doda. Nast.kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec        oblačno-kiša         13 C   unos  - 1,14 kg nektara

                  ¤   Na području Vratno       oblačno-kiša           8 C  unos   -1,58 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec    oblačno-kiša         13 C   unos – 1,36kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       oblačno-kiša         17C   unos + 0,20 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  oblačno- kiša        12C unos      0,18 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina                                     C unos              kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan         oblačno-kiša         17 C unos   +1,69  kg nektara

                       Na području Ludbrega   oblačno- kiša         15 C unos   +1,07kg nektara


 

                             Motrenje medenja na voćnoj paši   07.05.2017.g.

 

Kontrola vagi na voćnoj paši u Varaždinskoj županiji

 

                  ¤   Na području Lepoglava  oblačno-kiša             C   unos               kg nektara

                  ¤   Na području Ivanec        oblačno-kiša         17 C   unos  vrcanje kg nektara

                  ¤   Na području Vratno       oblačno-kiša              C  unos                 kg nektara

                  ¤   Na području Kneginec    oblačno-kiša         17 C   unos      0,07 kg nektara

                  ¤   Na području Vinično       oblačno-kiša         20C   unos  - 0,47 kg nektara

                  ¤   Na području Krušljevec  oblačno- kiša        15C unos     - 0,22 kg nektara

                  ¤   Na području Čičkovina   promje.kiša           19C unos     vrcanje kg nektara

                  ¤   Na području Bolfan         oblačno-kiša         16 C unos     vrcanjekg nektara

                       Na području Ludbrega   oblačno- kiša         19 C unos     0,43 kg nektara


OVIM PUTEM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA JE OTVORENA NOVA INTERNET STRANICA PČELARSKOG DRUŠTVA VARAŽDIN I DA NASTAVAK MOTRENJA MEDENJA MOŽETE PRATITI NA : www.pd-varazdin.hr 

ili na

 http://pcelari.web-stranica.net/index.php?content=motrenje_medenja#sthash.oKITh4VC.dpbs